Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. FIMPLAST IMPEX S.R.L.

S.C. FIMPLAST IMPEX S.R.L. titular , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE P; CONSTRUIRE SPATIU INCARCARE STIVUITOARE SI RECOMPARTIMENTARE CORP C3, propus a fi amplasat in PLOIESTI, STRADA VALENI NUMARUL 141.

1. proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 26.03.2018.

Accesari fonduri europene 2017

FIMPLAST IMPEX S.R.L. anunta procedura de achizitie pentru selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea Cererii de Finantare, a Planului de Afaceri si pentru managementul proiectului „Achizitie de utilaje pentru dezvoltarea activitatii de productie a FIMPLAST IMPEX S.R.L.”, conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

Documentul cu detaliile aferente se poate descarca de la urmatorul link:

Anunt participare FIMPLAST IMPEX

INVESTITII 2014

Pentru a veni in intampinarea cerintelor si a asigura o calitate inalta produselor pentru clientilor nostri inoim regulat utilajele din dotare.

UTECO TOPAZ 808GL

ATLAS TITAN SLITTER & REWINDER