Societatea are 57 de angajati fiind structurati dupa cum urmeaza:

- direct productivi - 46;

- indirect productivi - 11.